Menghormati Tuhan (bagian 9)

Yosua adalah seorang yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Di hadapan umat Allah dia mendeklarasikan bagaimana dia dan seluruh keluarganya menetapkan untuk mengabdi kepada Tuhan.

Dalam Yosua 24:15 dikatakan, “Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada TUHAN, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah; allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada TUHAN! ”

Menanggapi Yosua, seluruh umat menyatakan bagaimana mereka juga berketetapan untuk menghormati Tuhan. Ini dapat dilihat dalam ayat 16 yang berbunyi, “Lalu bangsa itu menjawab: “Jauhlah dari pada kami meninggalkan TUHAN untuk beribadah kepada allah lain!”

Yosua menghormati Tuhan sepanjang waktu, seumur hidupnya. Menghormati Tuhan merupakan sesuatu yang berlangsung terus menerus. Kita tidak menghormati Tuhan hanya sesekali saja, akan tetapi untuk seterusnya. Dalam ayat 14 Yosua mengatakan, “Oleh sebab itu, takutlah akan TUHAN dan beribadahlah kepada-Nya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada TUHAN.” Disaksikan oleh seluruh umat pada saat itu, Yosua menyatakan bagaimana dia sejak awal sampai hari tuanya tetap menghormati Tuhan

Selanjutnya Yosua menghormati Tuhan dengan seluruh keturunannya. Menghormati Tuhan merupakan sesuatu yang berlangsung turun termurun, dari satu generasi kepada generasi yang lain. Oleh karena itu menghormati Tuhan bukan hanya untuk diri sendiri saja. Menghormati Tuhan harus diajarkan kepada seluruh keturunan kita. Ekspresi ucapan Yosua ini di dalam bahasa Ibraninya adalah,

“`hw”hy>-ta, dbo[]n: ytiybeW ykinOa’w> (weanoki ubeti na’abod et Adonai)”

Marilah kita menghormati Tuhan seperti yang Yosua lakukan kepada Tuhan, yakni tanpa henti-hentinya terus menerus serta mencakup seluruh keturunan kita.

Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*